Carpetes de català en línia – Katalanisch Online

Català per a nens i joves – Edu 365 – Katalanisch für Kinder  und Jugendliche– Edu 356

Cursos en línia– Online Kurse

Nivells inicials (A1 /A2) – E
 • parla.cat: Espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast materials didàctics per aprendre la llengua catalana.
 • encomana el català: Eines i recursos per facilitar l’ús de la llengua catalana.
 • intercat (Speakc@t): És un conjunt de recursos electrònics per aprendre la llengua i la cultura catalanes, principalment pensat per als estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes.
 • Resum de gramàtica bàsica
 • Fitxer de dubtes
Nivells mitjans i avançats (B1/B2 – C1/C2) – Selbstständige Sprachanwendung (B1/B2 – C1/C2)
 • Universitat Pompeu Fabra,  SALC: Servei d’Autoformació en llengua catalana
 • Àlatac, joc interactiu “Tu i jo tenim una història
 • Dictats en línia

Diccionaris en línia Online Wörterbücher

 • Dicionari català-valencià-balear
 • DIEC, diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, 2a edició
 • Enciclopèdia, diccionair de la llengua catalana de l’Enciclopèdia Catalana
 • DIDAC, Diccionari pensat per a l’aprenentatge del català a l’escola primària i al primer cicle de secundària, amb il·lustracions que s’integren al text i que són molt úitils per a la comprensió.
 • TERMCAT, és el centre de terminologia de la llengua catalana
 • Cercaterm, servei de consultes terminològiques

Diccionaris visuals – Bilderwörterbücher

Universitats– Universitäten

Altres suports – Verschiedenes

Anuncis